Kik vagyunk?

A projekt azon a közös szemléleten alapult, amely szerint a múzeumnak kell változnia és változtatnia: közelednie és rugalmasan alkalmazkodnia közönsége, a város és a társadalom sokszínűségéhez.Hogyan dolgoztunk?

A DiverCity projektben együttműködő hét partner szervezet a projekt két éves időtartama alatt négy alkalommal találkozott egymással. A találkozók mindegyike közös művészetpedagógiai, múzeumpedagógiai és városi séta gyakorlatokra épült, amelyek során kipróbálhattuk egymás módszereit, megbeszélhettük a közösen átélt tapasztalatokat és egymással partneri együttműködésben fejleszthettük módszereinket.Jó gyakorlatok

Minden projekt partner, a közös módszertani fejlesztés előkészítéseként, belemerült a múzeumok és a város sokféleségébe, és alaposan körülnézett hazai kulturális piacán. Mindannyian olyan jó gyakorlatokat, befogadó művészetpedagógiai programokat kerestünk, amelyek célja, hogy a kulturális sokszínűség bemutatásával segítsék elő a társadalmi változást: csökkentsék a diszkriminációt, növeljék a hátrányos helyzetűek iránti érzékenységet, és a gyakorlatban is lehetőséget teremtsenek egymás megismerésére és elfogadására, a múzeumok falain belül és kívül egyaránt.A résztvevő múzeuma

2015. július 28–31 között 15 fiatallal gondolkoztunk együtt és fedeztük fel a múzeum tereit. A tizen- és huszonéves fiatalok iskolai programok miatt ugyan eljutottak múzeumba, de azt egyáltalán nem érezték saját terüknek, ahogy azt sem gondolták, hogy róluk, nekik szól egy kiállítás, vagy hogy könnyű lenne eljutni ahhoz az üzenethez, amit egy-egy gyűjtemény közvetíteni szándékozik. A közös időnek az volt a célja, hogy egyrészt a fiatalok megismerkedjenek a helyszínnel, megtalálják benne a helyüket, másrészt megjelenhessen a múzeum terében az ő szempontjuk, saját történeteik, véleményük, akár jelek formájában egy már meglévő kiállítás útvonalán, akár egy mini kiállítás keretében, melyet a résztvevők maguk hoznak létre.Divercitizens

2015 őszén a témánk az interkulturalitás volt. 20 és 50 év közötti bevándorlókkal dolgoztunk együtt és közösen jártuk körül a sokszínűség fogalmát. A résztvevők közt voltak, akik hosszú évek óta Magyarországon élnek, és voltak, akik csak két napja érkeztek. Voltak, akik perfektül beszéltek magyarul, és voltak akik egy szót sem. Voltak, akik a szomszéd országból jöttek, voltak, akik itt születtek, és voltak, akik több tízezer kilométerre voltak eredeti otthonuktól. A társaság mindenféle értelemben sokszínű volt.Néprajz úton-útfélen

A Néprajz úton-útfélen budapesti néprajzi sétákat középiskolások vezették egyedi útvonalakon, friss néprajzi ismereteik, személyes kapcsolódásaik és saját nézőpontjuk szerint.Módszertan

A projekt két nagy blokkjának, a múzeumi és a városi blokk projektelemeinek, workshopjainak módszertani tanulságaiból született két összefoglaló munka. A hét együtt dolgozó szervezet igyekezett kigondolni és kipróbálni új együttműködésen alapuló módszereket, hogy közelebb hozzák egymáshoz a múzeumot és látogatóit, illetve a városokat és lakóikat.Események

DIVERCITY
Diving into diversity in museums and the city
(2014-1-ES01-KA204-004799)
európai együttműködési projekt, 2015-2016.

Együttműködő partnerek:
Universidad Complutense de Madrid, Spanyolország (Madrid), Elan Interculturel, Franciaország (Párizs), Stand 129 – Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not, Ausztria (Bécs), Helsingin kaupungin taideomuseo tennispalatsi - HAM, Finnország (Helsinki), Rede Portuguesa de Jovens para Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens, Portugália (Lisszabon), Artemisszió Alapítvány, Magyarország (Budapest), Néprajzi Múzeum, Magyarország (Budapest)

A projektben közreműködő múzeumi munkatársak:
Foster Hannah Daisy muzeológus, Földessy Edina muzeológus, Joó Emese múzeumpedagógus (projektmenedzser), Kobzáné Kapás Erzsébet gazdasági szakalkalmazott, Dr. Kemecsi Lajos főigazgató (projektvezető).

© Néprajzi Múzeum 2017

Grafika, honlap: Kemény Márton János