Hogyan dolgoztunk?


A DiverCity projektben együttműködő hét partner szervezet a projekt két éves időtartama alatt négy alkalommal találkozott egymással. A találkozók mindegyike közös művészetpedagógiai, múzeumpedagógiai és városi séta gyakorlatokra épült, amelyek során kipróbálhattuk egymás módszereit, megbeszélhettük a közösen átélt tapasztalatokat és egymással partneri együttműködésben fejleszthettük módszereinket.
Párizs
2015. január 29–30.

A DiverCity projekt-indító megbeszélését 2015. január 29–30-án Párizsban, az Elan Intercultural civil szervezet székhelyén tartottuk. A résztvevők egy-egy powerpointos előadásban mutatták be saját szervezetüket. A Néprajzi Múzeum működésének ismertetésekor nagy hangsúlyt helyeztünk a projekt szelleméhez közel álló, a múzeumban megvalósult vagy jövőbeli kiállítási, kutatási, múzeumpedagógiai, illetve külső megjelenést elősegítő, a társadalmi érzékenyítést célzó projektekre.

A párizsi találkozón tisztáztuk az alapvető adminisztratív kérdéseket: a projekt megvalósítására, finanszírozására és elszámolására vonatkozó szabályokat, az egyes témákon együttműködők közös feladatait, kialakítottuk a szakmai tartalmak egységes sablonjait, amivel megalapoztuk a hét partner szervezet gyakorlati együttműködését. A résztvevők szerepét feltüntető ütemterv, valamint a projekt logója és honlapszerkezete szintén közös jóváhagyással készült. A megbeszélés része volt az is, hogy a megnyirbált költségvetés tételeit hogyan lehet úgy átcsoportosítani, hogy a tartalmi részeket az eredeti terv szerint maradéktalanul meg lehessen valósítani, illetve hogy milyen egyéb forrásokra lehet pályázni a résztvevők évenként egyszeri találkozásának a finanszírozására.
Lisszabon
2015. június 15–17.

A DiverCity projekt résztvevőinek második találkozójára 2015. június 15–17 között Lisszabonban került sor, a házigazda a Rede Portuguesa de Jovens para Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens partner szervezet volt. A fő cél az volt, hogy a partnerek megosszák egymással azokat a módszertani elveket és gyakorlatokat, amelyeket a különböző projektfeladatok megvalósításánál, a különféle hátrányos helyzetű csoportok – bevándorlók, nők, fiatal felnőttek –, városi sétájában vagy múzeumlátogatásakor alkalmazni kívánnak.

A projekt partnerek városi sétáinak előkészítéséhez a lisszaboni házigazdák egy bevándorlók által hangsúlyosan lakott lisszaboni negyedben egy bevándorló által vezetett sétára hívták meg a résztvevőket, és mód nyílt az ezt a fajta integrációs módszert alkalmazó civil szervezet vezetőjével való reflektív beszélgetésre is.

A projekt partnerek múzeumi workshopjainak előkészítéséhez minden projekt résztvevő bemutatott néhányat saját művészetpedagógiai, múzeumpedagógiai gyakorlatából. A tárgyjátékos, képelemzős, rajzolós, szövegírós, videós, mozgásos gyakorlatokat közösen kipróbáltuk és többek között a projektben való adaptálhatóságuk szempontjából is elemeztük.
Budapest
2016. január 27–29.

A 2016. január 27–29 között Budapesten, az Artemisszió Alapítvány berkeiben tartott harmadik nemzetközi találkozón a projekt résztvevői az addig elvégzett feladatokat és azok tapasztalatait beszélték meg. A projektvezetéssel és finanszírozással kapcsolatos aktualitások, az ütemterv átnézése és módosítása is napirendre került. A projektben együttműködő nemzetközi módszertani csoportok szakmai összefoglalóit is megvitattuk.

A projektpartnerek Budapesten egy őket érintő, nemzetközi vonatkozásokkal teli várostörténeti sétán vettek részt, amelynek útvonala a Néprajzi Múzeumba vezetett. Az állandó kiállításban múzeumpedagógiai bemutatót, az időszaki kiállításban kurátori vezetést tartottunk számukra.
Madrid
2016. szeptember 12–16.

A DiverCity projektet 2016. szeptember 12–16. között egy háromnapos nyitott, nemzetközi módszertani workshoppal és szorosan hozzá kapcsolódó, két napos konferenciával zártuk Madridban, a projekt-koordinátor Universidad Complutense Madrid (UCM) otthonában. A zárórendezvény célja az volt, hogy mind magunk, mind a projekt finanszírozói, mind a szakmai közönség számára összefoglaljuk és bemutassuk a két éves munka módszertani tanulságait.

A Néprajzi Múzeummal a projekt során együttműködő középiskolásokkal az alábbi videót készítettük a konferenciára. A film Madridban beépült egy vetítéssorozatba, ahol a többi ország partnerei is felmérték, hogy hazájukban mit gondolnak az ideális múzeumokról és városokról – így egymás mellé téve az eredményeket egy sokszínű képet kaphattunk a projektben érintett európai városokból.

DIVERCITY
Diving into diversity in museums and the city
(2014-1-ES01-KA204-004799)
európai együttműködési projekt, 2015-2016.

Együttműködő partnerek:
Universidad Complutense de Madrid, Spanyolország (Madrid), Elan Interculturel, Franciaország (Párizs), Stand 129 – Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not, Ausztria (Bécs), Helsingin kaupungin taideomuseo tennispalatsi - HAM, Finnország (Helsinki), Rede Portuguesa de Jovens para Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens, Portugália (Lisszabon), Artemisszió Alapítvány, Magyarország (Budapest), Néprajzi Múzeum, Magyarország (Budapest)

A projektben közreműködő múzeumi munkatársak:
Foster Hannah Daisy muzeológus, Földessy Edina muzeológus, Joó Emese múzeumpedagógus (projektmenedzser), Kobzáné Kapás Erzsébet gazdasági szakalkalmazott, Dr. Kemecsi Lajos főigazgató (projektvezető).

© Néprajzi Múzeum 2017

Grafika, honlap: Kemény Márton János